Yêu cầu cho vị trí lái xe giao Hàng

  • 18 tuổi trở lên
  • Có điện thoại Android Smartphone cùng với kết nối 3G
  • Có xe riêng (xe gắn máy, xe hơi)
  • Có bằng lái xe hợp lệ
Thông tin cá nhân
Tên *
Tên
Ngày sinh *
Ngày sinh
GIAO HÀNG
Hạn chế về thời gian làm việc